Aceton inademen

Acetonvergiftiging treedt op wanneer de hoeveelheid aceton in het lichaam. Externe vergiftiging treedt op bij het inslikken van op aceton gebaseerde producten. Dit is eveneens mogelijk door het inademen van rook.

Het oplosmiddel voor nagellak en nagellakremover is aceton. Deze removers zijn dan ook niet schadelijk bij inademing. Inademing : In de frisse lucht brengen.

Houdt slachtoffer rustig in een halfzittende houding.

Bij ademstilstand kunstmatige ademhaling toepassen. Voor een werkstuk op school heb ik bier, veel bier, gebrouwen. Echter, ik heb per ongeluk een vat gereinigd met aceton in plaats van alcohol. CH3COCH propanon, dimethylketon, acetone.

Dit gebeurt met zeer giftige oplosmiddelen: aceton, terpetine, benzeen. Ook kan inademen van aceton tot irritatie leiden. Men dient vooral op te passen voor de ogen: als aceton in de ogen komt kan dat leiden tot . De stof ontvet de huid en wordt in geringe mate opgenomen.

Bij inademen: De stof kan bedwelmend zijn in hoge concentraties.

Geheel in de veronderstelling dat ik nagellakremover zonder aceton. Om nagellak in vloeibare vorm te houden, worden aceton en tolueen gebruikt. Wanneer je deze dampen inademt, worden je luchtwegen in gevaar gebracht. De stof kan worden opgenomen in het lichaam door inademing van de damp, via . De veiligheidsrisico’s aceton omvatten irritatie van de ogen, neus, keel.

In het algemeen, de gevaren van aceton verband met inademen van . Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden. Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering: aceton. Aceton is slecht voor je huid omdat het door de huidbarrière kan dringen.

Huidbarrière: vetlaag) Daar droogt het je huid uit.