Cao hovenier

Werk jij in een hoveniersbedrijf of in groenvoorziening? Vind alle afspraken over loon, vakantie, werktijden en meer in de cao Hoveniersbedrijf. CAO Hoveniersbedrijf met nieuws en downloads van CAO-teksten.

Nieuws 28-10-AVV CAO Hoveniersbedrijf 2016-2019-04-16 . Deze cao wordt normaal gesproken Algemeen Verbindend Verklaard voor alle hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven in Nederland. Cao voor het hoveniersbedrijf in Nederland. Voor u ligt de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) voor . Lees alles over de cao Hoverniersbedrijf (Hoveniers) en download het bestand.

CAO-teksten, salarissen, pensioenen en overige bedrijfstakfondsen. Per januari 20worden op basis van de CAO voor het Hoveniersbedrijf in Nederland de feitelijke lonen verhoogd met procent. De partijen bij de cao Hoveniers hebben op april jl. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit . Deze collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten .