Cao schoonmaak 2016 overlijden

Informatie over doorbetaald en onbetaald verlof in de CAO schoonmaak. CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 20- 2016. VAN JANUARI 20TOT EN MET DECEMBER 2016.

Artikel Uitkering bij overlijden. Protocol bij de CAO in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. CAO – Vakantie, betaald en onbetaald verlof. In artikel CAO staat dat werknemers recht op betaald verlof hebben bij het overlijden van de echtgeno(o)t(e), (stief)vader, .

Lees alles over de cao Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf en blijf op de hoogte. Looptijd: januari 20tot en met december 2016. Klik hier om de CAO in het Schoonmaak- Glazenwassersbedrijf 2014-20te bekijken.

Bruto uurloon genoemd in artikel van de CAO waarover de toeslagen. In uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement staat wanneer u recht heeft op bijzonder.