Convenant gevelonderhoud

Wettelijke eisen voor glasbewassing en gevelonderhoud. Tot 20’wettelijk’ uitgangspunt voor. Wettelijke verplichtingen; Convenant Gevelonderhoud; Beoordelingsrichtlijn bij het Convenant Gevelonderhoud; Handleiding ‘Veilig glazenwassen’; Nieuwe . Voor zover hier wordt gesproken over Convenant of Convenant Gevelonderhou wordt hieronder begrepen dit Convenant, met inbegrip van Bijlage A, het . Komen het volgende overeen: Hoofdstuk 1. De regelgeving voor glasbewassing en gevelonderhoud leek goed geborgd in het Convenant gevelonderhoud en de Beoordelingsrichtlijn. De regelgeving voor glasbewassing en gevelonderhoud was in het verleden goed geborgd in het Convenant gevelonderhoud en de erbij behorende .

Tot 20was er een convenant gevelonderhoud als uitgangspunt voor de branche. Dit document bevatte afspraken van de branche met de . Het Convenant Gevelonderhoud is toe aan herziening. Op februari vindt ondertekening plaats van het nieuwe convenant dat de versie uit . Wij werken volgens het Convenant Gevelonderhoud en het Arbo Convenant Glazenwassers.

In de praktijk houdt dit in dat wij er alles aan doen om de veiligheid . Om dit veilig en gezond te kunnen doen.