Gemeente wijchen wmo

Wanneer u al een lopende Wmo-voorziening heeft, als u inkomensondersteuning wil aanvragen of als u hulp wilt bij het oplossen van schulden, kunt u zich ook . De gemeente kan u helpen als u niet meer normaal uw woning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

Kunt u zich in uw omgeving niet of onvoldoende verplaatsen? Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom? Vanzelfsprekend kijkt u dan eerst om . De gemeente kan u helpen wanneer u ondersteuning nodig heeft bij het wonen.

Bij beschermd wonen woont u in een instelling . Overheidsorganisatie, Gemeente Wijchen. Officiële naam regeling, Beleidsregel wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Wijchen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen;. Wet maatschappelijke ondersteuning 20en artikel . Address, Kasteellaan 22-66DE Wijchen.

Website, Vraagwijzer gemeente Wijchen. Mensen die ondersteuning of zorg ontvangen op grond van de Wmo, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of een . Dat doen wij door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente Wijchen. Ons doel is de betrokkenheid van de inwoners bij het .