Inspectie gastouderopvang

Hebt u een aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) ingediend? Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit resultaat vanwege de robots. Download ‘Modelrapport gastouder (januari 2017)’.

Het inspectie-onderzoek’ staan ze per . Besluit kwaliteit kinderopvang en. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de eisen die worden gesteld aan kinderopvang in ons land onlangs geactualiseerd. Alle gastouders voldoen aan de eisen van de GGD inspectie dus vraagouders komen via OOK-Thuis in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Checklist gastouder voorafgaand aan GGD inspectie. Gastouderopvang in de zin van de Wet kinderopvang. Inspectie gastouderbureau en gastouder. Wat zijn de belangrijkste kwaliteitseisen die gelden voor u als houder van een gastouderbureau of wanneer u werkt . De GGD-inspectie is een belangrijk onderwerp in de kinderopvang.

Tijdens die inspectie houdt de GGD toezicht op de wettelijke kwaliteitseisen die gelden voor . Gastouders krijgen minder dan hun collega’s in kinderdagverblijven en bso’s te maken met inspecties. De afspraak is dat gemeenten procent .