Klokgelui betekenis

Bimbambeieren 2) Gebeier 3) Gelui 4) Het aanhoudend luiden van een klok (3) het klokgelui zelf. Etymologisch verschilt geluid weinig van gelui. Maar dit laatste is men meer en meer gaan bezigen in deze ene toepassing, waardoor de betekenis geheel is . Je hebt gezocht op het woord: Klokgelui. Dit woord opzoeken in onze grootste . Op het moment dat de eredienst begint, klinkt opnieuw het klokgelui: een ogenblik van rust en inkeer is.

Klokken zijn nog altijd van betekenis.

Het heeft een geheel andere betekenis dan het tijdluiden bij sommige Protestantse kerken. Het traditionele Angelus klokgebed bestaat uit het kleppen van 3×3 . Vanaf de 7e eeuw kwam het klokgelui in gebruik om de kerkdienst aan te. Sinds de middeleeuwen was het klokgelui ook een middel om de . Hier vind u de betekenis, verklaring, definitie en synoniem voor de term Klokgelui. Dit is het Complete Synoniemen Woordenboek.

Betekenis van klokgelui: Een rinkelende gelui als van een klok of klokken. De betekenis van Klokgelui vind je op deze pagina. Er werd definitie van Klokgelui gevonden in de woordenlijst.

Een klok is een metalen, meestal bronzen bel, doorgaans in een toren hangend. De klok diende (en dient soms nog) om de omwonende bevolking ergens op te . In de 16e eeuw ontstond de betekenis ‘lawaai, herrie’. Men kan hierbij gedacht hebben aan dit klokgelui, maar ook aan het lawaai dat de . Ze wilde even duidelijk te maken dat ‘procent van de Sliedrechtse bevolking die niet naar de kerk gaat’ het klokgelui op zondag ook maar . Het door klokgelui kenbaar maken van een sterfgeval gebeurde in ons. Welke symbolische betekenis had dit klokgelui? En hoe droeg de aanwezigheid van kloksignalen bij tot de stedelijke identiteit?

De betekenis ‘ochtendvoorstelling’ (na de 16e eeuw niet meer geattesteerd) kan verklaard worden uit het ochtendlijke klokgelui door de nachtwacht. Het gebruik en betekenis van het luiden van de doodsklok wordt in dit hoofdstuk uit de. Bij de protestanten diende het klokgelui bij overlijden niet voor de . Vergelijkbare woorden die betrekking hebben op het woord klokgelui zijn: klinkklank, gebeier, bimbambeieren, gelui. Dat met minder luid klokgelui een kleiner deel van de parochianen.

Hieronder vind je betekenissen van het woord affcleppen.