Mantelzorg vergoeding gemeente

Als mantelzorger kunt u aanspraak maken op een aantal vergoedingen, bijvoorbeeld voor reizen. Informeer ernaar bij de gemeente waar deze persoon woont. Mantelzorg vergoeding 20- ZorgWijzer.

Mantelzorg is vrijwillig en onbetaald. Toch zijn er enkele mogelijkheden voor een vergoeding. Dit om tegemoet te komen aan de vaak verminderde inkomsten . Vaak bestaat de mantelzorg uit begeleiding, toezicht en gezelschap houden.

Bekijk hier de mogelijkheden, zoals een speciale parkeervergunning en verzekering, de vergoeding voor kosten openbaar vervoer, de mantelzorgpas en het . Wil je een weten of jouw mantelzorger een financiële vergoeding kan krijgen? Neem dan contact op met de gemeente waarin de mantelzorger . Vanaf januari 20gaat de gemeente taken uitvoeren die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de waardering en ondersteuning van mantelzorgers. Wanneer u zorgt voor iemand in uw omgeving, zoals een partner, vrien familielid of buurvrouw, dan bent u mantelzorger. Ook worden soms de diensten van een mantelzorgmakelaar vergoed.

Elke gemeente bepaalt zelf welke regelingen zij daarvoor inzet en welke criteria zij . Mantelzorg valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De ambitie van de gemeente Zwolle is dat iedereen mee doet. U bent mantelzorger als u voor een langere periode onbetaald voor iemand zorgt. Bijvoorbeeld voor een familielid of kennis met een ziekte of handicap. Op deze pagina leest u welke ondersteuning mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen krijgen.

U bent mantelzorger als u zorgt voor een naaste: . De gemeente Leiden heeft grote waardering voor de enorme inzet van. Woont u in het gebied waar betaald parkeren geldt en ontvangt u mantelzorg? Dit is een bedrag van € 20- dat de gemeente uitbetaalt aan zorgvragers die mantelzorg ontvangen. De zorgvragers betalen dit bedrag aan hun mantelzorger, . Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen aanspraak maken op een aantal vergoedingen.

Informeer bij je gemeente over de mogelijkheden. Mantelzorgers nemen soms zeer intensieve zorg voor hun gezinsleden of naasten op zich. Mantelzorg is intensieve en langdurige zorg voor een naaste. U doet dit meer dan uur per week en langer dan maanden. De gemeente is verantwoordelijk voor waardering en erkenning van mantelzorgers.

Ook op de website van Expertisecentrum Mantelzorg (externe link) vindt u veel informatie over respijtzorg. U kunt misschien ook een vergoeding krijgen als u .