Maximale eigen bijdrage cak

De maximale periodebijdrage is het bedrag dat u maximaal moet betalen. U betaalt nooit méér eigen bijdrage per weken dan uw maximale periodebijdrage. Wij berekenen de eigen bijdrage met uw inkomen en vermogen. Vanaf januari 20gaat de eigen bijdrage voor de Wmo omlaag.

En ontvangt u maximaal uur zorg per maand? Dan betaalt u de eerste maanden de lage eigen bijdrage voor Wlz-zorg. Daarna betaalt u de hoge eigen bijdrage.

Heeft u een modulair pakket thuis of een . De overheid heeft besloten dat er een maximumbedrag is voor de hoge eigen bijdrage. U betaalt in 20nooit meer dan € 2. Wij gebruiken bij de berekening van de eigen bijdrage uw verzamelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomen uit de ‘boxen’ van de Belastingdienst: Box 1. Met de Eigen bijdrage rekenhulp van het CAK kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage Wmo of Wlz berekenen.

Hoe berekent het CAK mijn maximale periodebijdrage? Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage per . Mensen die zorg krijgen via de Wmo moeten een eigen bijdrage betalen. Het CAK berekent wat iemand maximaal aan eigen bijdrage moet . Het CAK int de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening in uw gemeente.

Zijn de kosten van de zorg of hulp lager dan uw maximale periodebijdrage?