Monitor begeleider in de sociale economie loon

Je begeleidt laaggeschoolde langdurig werklozen en personen met fysieke, psychische of sociale beperkingen, die . Je coördineert de arbeidsactiviteiten in een organisatie uit de sociale economie.

Dit kan een beschutte of sociale werkplaats zijn of een initiatief in de lokale . Toch houdt minister van Sociale Economie Freya Van den Bossche het been stijf. Monitor of begeleider in de sociale economie is bijvoorbeeld een .

Concreet betekent dit dat de BW deze mensen een volwaardig loon uitbetaalt, maar het stempelgeld. Naargelang de wijze waarop hun loon gefinancierd wordt, spreekt men over . Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale .