Pasfoto eisen

Lees hier aan welke eisen de pasfoto moet voldoen voor uw paspoort of id-kaart. Alleen als de pasfoto aan alle eisen voldoet, wordt deze goedgekeur tenzij er uitzonderingen uit de Paspoortuitvoeringsregelingen van . Een pasfoto voor je rijbewijs moet voldoen aan alle acceptatiecriteria om goedgekeurd te worden, tenzij er uitzonderingen van toepassing zijn.

Een pasfoto voor uw identiteitsbewijs moet aan strenge eisen voldoen. Bekijk ze hier of ga naar een professionele fotograaf. Aan de foto voor het paspoort zijn sinds augustus 20strenge eisen gesteld. Medewerkers van de afdeling Maatschappij en .

Als u een rijbewijs, identiteitskaart of paspoort aanvraagt, moet u daarbij een recente pasfoto inleveren. Het Rijk stelt strenge eisen aan pasfoto’s. Aan een pasfoto worden eisen gesteld. Jouw foto zal aan deze eisen moeten voldoen zodat je met maak je pasfoto een geldige pasfoto kunt maken.

Zo zijn er eisen voor de belichting, achtergrond en het formaat. Op de website van de overheid vindt u een fotomatrix met alle eisen voor een goede pasfoto. Met een paspoort of identiteitskaart laat u zien wie u bent en u kunt naar landen buiten Nederland reizen.

Iedereen van jaar en ouder heeft in Nederland een . Sinds 20worden er strenge eisen gesteld aan de pasfoto’s voor.

De foto is in kleur; en geeft een natuurlijke weergave van de aanvrager, dus geen optische .