Protocol schoonmaken kinderopvang

Protocol 5: Schoonmaak in het Kindercentrum1. Knutselwerkjes worden na één maand verwijderd. Elke dag wordt de groepsruimte schoon gehouden door de pedagogisch medewerker. Daarom dit protocol om toch een inzicht te geven in wat wij doen om de hygiëne en.

Zie voor de schoonmaakwerkzaamheden ons schoonmaakrooster en . GGD-inspecteur) controleert de veiligheid van de kinderopvang aan de . Het is verdeeld in wekelijkse en maandelijkse schoonmaakwerkzaamheden. Voor u ligt het protocol hygiëne en veiligheid van kinderdagverblijf De. Schone vaat opruimen en afwasborstel na gebruik schoonmaken en . Op zaterdag en woensdagavond komt een schoonmaakster voor het schoonmaken van alle vloeren.

Er zijn twee opties voor het schoonmaken van het verschoonkussen: 1. Hier wordt in het kort weergegeven wat het hygiëne protocol inhoudt:. Dit is het schoonmaken van een gladde vloer met een stof wisapparaat en een. Schoonmaken gebeurt alleen als de kinderen naar huis zijn.

KDV: Slaapkamers worden elke week geheel schoongemaakt, dus ook . Zet alle benodigdheden klaar: emmer, schoonmaakmiddel, twee werkdoekjes, dweil, pedaalemmerzak.

Schoonmaakprotocol kinderdagverblijf De Speelhaven. Hoe staat het met de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland? Hygiëne protocol en het wassen va de handen. Protocol Voeding en hygiene Kinderdagverblijf. Gebruik en schoonmaken spenen (fles- en fopspenen).

Een kindercentrum is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Protocol Veilighei gezondheid en hygiëne Kindercentrum ‘t Zunke V2. Gezondheidsmanagement, methode voor de kinderopvang van het Landelijk Centrum Hygiëne en.