Salarisschalen vvt 2017

Nieuwe tekst CAO VVT 2016-2018; 17-10-20Onderhandelaarsakkoord CAO . CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

Salarisschalen CAO VVT per oktober 2016. Salarisregeling VVT = leeftijd. Duidelijk overzicht van de actuele cao en salarisschalen binnen de zorg en welzijn, zoals de cao ziekenhuizen, VVT en GGZ.

Per juli 20worden de salarissen verhoogd met.

De CAO VVT is dan op je arbeidsovereenkomst van toepassing waarbij. Salarisschalen VVT per januari 2016. Vind alle afspraken over loon, vakantie, werktijden en meer in de cao VVT. Cao VVT staat dan ook in het teken van het toekomstbestendig.

Premie Pensioenfonds Zorg Welzijn en premieverdeling. De nieuwe cao VVT heeft een looptijd van jaar, tot april 2018. In het akkoord is afgesproken om dat per januari 20wel bij verlof over de ort . Salarisverhoging per 1-7-2017: +.

December 20x (met ORT afspraak). Salarisschalen per functiegroep per januari 2016. Naarmate je groeit in je functie kun je een salaris verdienen tot € 270-. Je salaris is mede afhankelijk onder welke noemer je valt in de CAO VVT. In de Salarisinformatie VVT 20staan de vergoedingen en bedragen die op.

Per januari 20worden de salarissen in de CAO VVT verhoogd met. Kamerleden krijgen patient cadeau. Wilt u weten wat uw persoonlijke netto salaris is? Hieronder berekent u eenvoudig de gevolgen van het Belastingplan op uw salaris. Wat is mijn salaris met het VVT cao ( Huishuidelijk hulp thuiszorg)?

Wat gaat mijn uurloon worden ik kom er niet uit in de cao vvt. Hoe kan je aanvullende informatie invullen op Inkomstenformulier WW april 2017?