Tarieven wlz 2017

Persoonsgebonden budget Wlz (ZZP 0f zorgprofiel). De tarieven voor het pgb-Wlz worden per januari 20geïndexeerd. Deze tabel is alleen van toepassing als het pgb-Wlz wordt gebaseerd op een indicatiebesluit met .

De jaarbedragen in deze tabel moet u gebruiken bij het invullen van het budgetplan voor het aanvragen van een pgb-Wlz bij uw zorgkantoor. Voor al die klassen zijn door het ministerie van VWS tarieven vastgesteld. Tarieventabel PGB Wlz 20zonder verblijf (.pdf – 532kb); Een pdf-bestand kunt u . Daarna kunt u in het tarievenoverzicht de hoogte van uw PGB nagaan.

Tarieventabel PGB Wlz 20met lang verblijf (.pdf – 548kb); Een pdf-bestand kunt u . Vanaf 20valt de huishoudelijke hulp voor thuiswonende Wlz-cliënten onder de Wlz. Daarom is aan de ‘Beleidsregel prestaties en tarieven . Klik hier: Deze tabel is alleen van toepassing op budgethouders met . Ook hebben we de nieuwe tarieven voor 20toegevoegd. Tarieven in functie en klassen: Tarieven Wlz Pgb 2016.

U vindt de nieuwe tarieven PGB voor 20in de Wlz via de. Voor mensen met een Zorgprofiel of Zorgzwaartepakket (ZZP) in de Wlz; .

Tarieventabel PGB 20– Persoonsgebonden budget WLZ. De klanten van het Uurs Zorgloket ontvangen een Persoons Gebonden Budget (PGB) om de . Bij vrije prijzen stelt de NZa geen tarieven, maar prestaties vast. Uw eigen risico betalen van 20terwijl u in 20in het ziekenhuis bent geweest? Het beschikbare kader Wlz 20is gebaseerd op de contracteerruimte zin 2016 . Volledig Pakket Thuis (VPT) voor het jaar 20vastgesteld.

Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2017. Zorginkoopdocument Wlz 20Verpleging Verzorging. Maar u kunt zelf ook dingen doen om goed voorbereid 20in te gaan.

PGB Special: Goed voorbereid op weg naar 2017. De NZa heeft voor 20een integraal tarief afgegeven voor logeren .