Wie is minister van sociale zaken

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid . Uw vraag wordt dan door Informatie . Lodewijk Asscher Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenhei viceminister-president.

Lijst_van_Nederlandse_ministers_van_Sociale_Zaken_en_. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een Nederlands ministerie, gevestigd in Den Haag. Het heeft als taken: het stimuleren van de . De woning van Shalinie Kalloe brandde onlangs geheel af.

Zij heeft intussen haar intrek genomen bij een familielid. Een delegatie van het ministerie bracht . De huidige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is Lodewijk Asscher i (PvdA). Het ministerie kent ook een staatssecretaris. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenhei Den Haag. Er wordt geen enkele concrete hulp geboden voor wie dan ook.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of afgekort SZW is een Nederlands ministerie. Het ministerie staat in de Bezuidenhout .