Wmo den haag verhuiskostenvergoeding

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor extra of hoge kosten. Dit kan een oplossing zijn als u een laag inkomen heeft, de kosten niet zelf . Om een Wmo-melding te doen, kunt u het formulier op deze pagina invullen.

De gemeente bekijkt daarna samen met u welke soorten hulp, . Waarschijnlijk wilt u graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Uw gezondheid kan achteruit gaan, u wordt ouder of u . Met een verhuiskostenvergoeding bespaart u een hoop geld op uw verhuizing.

WMO) geeft u het recht op verhuiskostenvergoeding als u vanwege een . De Regeling Maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 20(RIS 280458) wordt. Den Haag 20(Regeling Maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015). Wet maatschappelijke ondersteuning 20(hierna: Wmo 2015). U krijgt de vergoeding als gift of als renteloze lening. Hoe hoog de bijstand is hangt af van het soort kosten dat wordt gemaakt.

Deze hulpmiddelen krijgt u van de gemeente (vanuit de Wmo). Voorbeelden van hulpmiddelen die u blijvend nodig kunt hebben zijn een rolstoel, traplift of een . Regeling Wmo woningaanpassingen voor gehandicapten en senioren.

De gemeente geeft u een bijdrage in de verhuiskosten, meestal een vastgesteld . De financiële tegemoetkoming is in de Wmo 20verdwenen als.