Wmo eigen bijdrage

Met de Eigen bijdrage rekenhulp van het CAK kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage Wmo of Wlz berekenen. Vanaf januari 20gaat de eigen bijdrage voor de Wmo omlaag. Ook gaat het minimale bedrag dat u aan eigen bijdrage betaalt omlaag.

Bent u jaar of ouder, dan betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning die u thuis krijgt uit de Wmo (officieel Wmo 2015). Het kan voorkomen dat u een eigen bijdrage moet betalen voor een WMO voorziening. Lees hier welke factoren de hoogte van de eigen bijdrage Wmo bepalen.

Het kabinet gaat de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 20verlagen.

Bekijk de vergoeding voor Hulp bij het huishouden- eigen bijdrage Wmo voor Gemeenten Optimaal verzekerden in 2017. Krijgt u in 20thuis zorg of ondersteuning in het kader van Wmo 20of Wlz? Dan betaalt u per januari 20een hogere eigen bijdrage.

In het uitvoeringsbesluit Wmo en in de Jeugdwet staan regels voor de eigen bijdrage. Die regels gelden voor alle gemeenten. Waarom moet ik een eigen bijdrage betalen?

U betaalt naar draagkracht mee aan zorg en ondersteuning die u van de gemeente ontvangt. Voor alle Wmo-voorzieningen wordt een eigen bijdrage gevraagd behalve voor:. U betaalt uw eigen bijdrage niet direct aan de gemeente maar via het CAK.