Wmo indicatie woning

U kunt deze indicatie aanvragen bij de afdeling WMO van uw gemeente. De gemeente onderzoekt dan of de woning waar u nu woont, is aan te passen aan uw . Huisvestingsindicatie voor een gelijkvloerse woning.

WMO Wonen, een huisvestingsindicatie aanvragen. WoningNet voegt de medische en Wmo-indicaties niet langer toe aan uw inschrijfgegevens. De voorrangsregeling zelf vervalt per januari 2017.

U leest in de advertentie welke urgentie of indicatie voor de woning van toepassing is.

Een aangepaste woning is zo ingericht dat mensen met een beperking er. Wmo-beschikking of een indicatie . Hier vraagt u een WMO-indicatie aan. Als u een WMO-indicatie voor gelijkvloers wonen of een woning met een traplift heeft gekregen van de gemeente, dan . Bel de Wmo Helpdesk: 0806(gratis, op werkdagen van 0tot 1uur). Zoeken naar een benedenwoning of woning met lift.

Als u naar een rolstoelgeschikte woning wilt verhuizen dan hebt u een zogeheten indicatie nodig van de gemeente. Met een indicatie kunt u reageren op bepaalde type woningen, zoals aangepaste woningen of rolstoelwoningen. Heeft u een CIZ- of een WMO-indicatie? Regeling Wmo woningaanpassingen voor gehandicapten en senioren.

Dergelijke situaties vormen een contra-indicatie voor een verhuisadvies. Dan bent u op zoek naar een toegankelijke woning. Ook wel inleunwoning, aanleunwoning of seniorenwoning genoemd.

Met een Wmo-indicatie van Loket Z . Welke hulp kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo? Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals aanpassingen in uw woning. Ook voor een woningaanpassing kunt u een beroep doen op de Wmo.

Heeft u een Wlz-indicatie en ontvangt u zorg thuis? Geef uw indicatie dan vanaf juni telefonisch door aan WoningNet. Als u een zelfstandige sociale huurwoning met zorg of begeleiding . De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van zorg en. Uw gemeente zal onderzoeken of u met uw gezondheid en woonsituatie in aanmerking komt voor een WMO indicatie voor de woningaanpassing. Als u op indicatie van de gemeente verhuist naar een aangepaste woning, dan kunt u een vergoeding krijgen voor verhuis- en . U moet een inschrijving hebben bij WoningNet Gooi en Vechtstreek.

Een WMO-indicatie kunt u aanvragen bij uw gemeente. Woningcorporaties wijzen deze woningen in eerste instantie toe aan woningzoekenden die een WMO indicatie van de gemeente hebben. Het kan zijn dat u problemen heeft met het schoonhouden van uw woning, het.