Wmo melding den haag

Om een Wmo-melding te doen, kunt u het formulier op deze pagina invullen. De gemeente bekijkt daarna samen met u welke soorten hulp, . Hiervoor is de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Ook als u uw huidige voorziening wilt verlengen, kunt u een melding doen. Dan kunt u een melding doen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt aan de hand van uw situatie of u in aanmerking komt voor . Maak een melding van of voor iemand die niet de (juiste) zorg, ondersteuning of begeleiding krijgt en hierdoor in de problemen dreigt te .

Geef bij uw melding aan dat u een pgb wilt. Bekijk de tarieven voor het persoonsgebonden budget Wmo 2016. Dan kunt u ervoor kiezen deze te ontvangen in de vorm van zorg in natura. U kunt bij uw melding voor een maatwerkarrangement aangeven . U heeft een Taxibuspas nodig om te kunnen reizen met de Taxibus. U kunt hiervoor een melding doen door het Wmo-formulier in te vullen.

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de opzet en uitvoering van de toegang tot de Wmo in Den Haag. Den Haag verplicht iedereen een uitgebreid digitaal formulier, met circa vragen, in te vullen voordat een melding kan worden gedaan. De gemeente Den Haag maakt het aanvragen van zorg en.