Wmo zwolle aanvraagformulier

Beschrijving; Aanvraag; Contact; Kosten; Bijzonderheden. Ondervindt u door uw beperking belemmeringen in uw woning? Beschrijving; Aanvraag; Voorwaarden; Contact; Kosten; Bijzonderheden. Collectief Wmo-vervoer; Aanpassing of tegemoetkoming bij gebruik van de eigen . De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor mensen die hulp in en aan huis nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen.

Scootmobielpool: gratis scootmobiel lenen – Gemeente Zwolle (link is external). Wmo-vervoer – Gemeente Zwolle (link is external); Tegemoetkoming gebruik .

Dit is echter geen Wmo-voorziening. Uw aanvraag hiervoor zullen wij doorsturen naar het CIZ te Zwolle. Mocht u vragen hebben over de AWBZ-aanvraag dan . Dit zijn maatwerkvoorzieningen Wmo,; voert het onderzoek uit en geeft namens.

De Centrale Toegang werkt voor de regio van de centrumgemeente Zwolle. Als u het hulpmiddel langer nodig heeft dan zes maanden, dan kunt u dit. Uw gemeente beoordeelt of u een aanvraagformulier krijgt toegestuurd of dat . Wanneer u gebruik wilt maken van de zorg en ondersteuning van Tzorg heeft u een indicatie van de gemeente Zwolle nodig.

Het staat u natuurlijk altijd vrij een aanvraag te doen voor intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Of het ook zinvol is, hangt af van uw persoonlijke . Zwolle verbeteren en het sociaal isolement. De aanvraag om subsidieverlening dient bij het college te worden ingediend door .